Ege Underwater Sports Club

SPONSORLARIMIZ

Sponsor kelimesi, destek ve himaye anlamına gelmekle beraber, uygulamada bir ürün veya hizmetin ilan ve reklam yoluyla tanıtılmasını destekleyen firma veya kuruluş anlamında kullanılmakta, sponsor tarafından yapılan bu hizmete de sponsorluk denilmektedir.

Globalleşmenin bir sonucu olarak işletmeler artık ürettikleri ürünler ile değil, topluma kattıkları değerler ile ön plana çıkmaktadırlar. Günümüzde şirketlerin topluma ve çalışanlarına karşı olan saygısını ifade eden sosyal sorumluluklarını yerine getirirken kullandıkları en önemli araçlardan biri ‘’sponsoruk’’tur. Çoğu zaman reklam yada bağış ile karıştırılan sponsorluk; şirketlerin spor, kültür, sanat, sağlık, eğitim ve sosyal alanlarda topumsal yararlar yaratmalarına katkıda bulunarak, kendilerini tanıtmalarını sağlamaktadır.

Şirketler, tüketicilerindeki artan eğitim ve bilinçteki değişimi daha iyi gözlemleyerek, sponsorluğu bağış olarak algılamak yerine, yaratıcılıklarını kullanmak ve doğru iletişim tekniğini seçmek için büyük çaba göstermek zorundadır. Çünü, tüketicilere ulaşmak eskisi kadar kolay değildir. Tüketiciler, şirketlere ürettikleri ürünlerden daha çok topluma kattıkları değerler ile bakmaya başlamıştır.

13 Mart 2004 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan 5105 sayılı Kanun ile 3289 Sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun Ek 3. maddesi değiştirilerek kanunun yayımlandığı tarihten itibaren sponsorluk harcamaları yeniden tanımlanarak vergi kanunlarında yapılan değişiklikler ile bu harcamaların vergi matrahından düşürülmesi esasları belirlenmiştir. Sözü edilen kanunlar uyarınca tespit edilen amatör spor dalları için %100’ü, profesyonel spor dalları için %50’si kurumlar vergisi matrahının tespitinde, beyan edilen kurum kazancından indirilerek  vergiden düşürülür.

Sponsor olan kurumun adının anılması koşuluyla,

  • Ulaşım harcamaları,
  • İaşe ve ibate harcamaları,
  • Ödüller ve promosyon ürünleri harcamaları,
  • Reklam ve tanıtım harcamaları,
  • Kırtasiye harcamaları,
  • Sağlık ve sigorta harcamaları,
  • Malzeme, araç ve gereç alımı ile kiralama harcamaları,
  • Tesis kiralama harcamaları,
  • Genel Müdürlükçe uygun görülen organizasyonla ilgili diğer harcamalar.

gibi harcamalar sponsorluk harcaması olarak değerlendirilir.

Detaylı bilgiyi, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Sponsorluk Yönetmeliğinde bulabilirsiniz.

Sponsorluk Dosyamızı incelemek için tıklayın.